WOrld Food Forum

Wat is het World Food Forum?

​Het World Food Forum (WFF) is een onafhankelijk wereldwijd netwerk van partners, voor en door jongeren. Doel is om een ​​beweging op gang te brengen om onze voedselsystemen te transformeren en de Sustainable Development Goals, waaronder Zero Hunger, te bereiken. Het WFF is gestart vanuit het jongerennetwerk van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Een internationaal netwerk om inspanningen om honger en ondervoeding duurzaam te bestrijden. Veel jongerennetwerken uit de hele VN, maar ook daarbuiten hebben zich sindsdien aangesloten bij het WFF en werken nu samen in dit door jongeren geleid forum om oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen.